VÅRSUFFLÉ 2021 

10 APRIL - 8 MAJ

Vi ställer oss frågan; vad händer med människan när konsten isoleras i cyberspace?

Vilka är våra gudar, vad är det som räknas och var finns det som andas?

För fjärde året i rad bjuder Galleri Slätten in till vårens stora grupputställning - Vårsufflé 2021! Med stor glädje och förhållning till rådande restriktioner invigs utställningen med vernissage lördag 10 april kl 14.

I årets salong medverkar 24 konstnärer och formgivare verksamma i Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Köpenhamn, Leipzig, Göteborg, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Utställningen innehåller en bred konstellation av varierande uttryck, tekniker och material. Historiska och mytologiska referenser, minnesfragment, potentiella framtider, bortglömda hantverksmetoder och industriella processer förenas och speglar stunder av vår tid.

Medverkande konstnärer:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh, Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid


Öppettider:
Vernissage Lör 10/4 14-19
Sön 11/4 12-16
Lör 17/4 12-16
Lör 24/4 12-16
Finissage Lör 8/5 16-20
COVID19: Utifrån rådande restriktioner kommer endast ett begränsat antal personer kunna befinna sig i lokalen samtidigt. Om det är fullt finns det en uteplats att vänta på under tiden. I lokalen finns möjlighet att tvätta händerna, samt handsprit. Ta hand om varandra, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom.

Tillgänglighet: Slätten ligger på källarplan en trappa ner. Tillgång till ramp med hjälp av assistans (vi hjälper gärna till!). Det finns två toaletter utan anpassning för rullstol.


Med stöd från Malmö Stad.


︎English︎


We ask ourselves the question; what happens to humanity when art is isolated in cyberspace?

Who are our gods, what counts and where does it breathe?

For the fourth year in a row, Galleri Slätten invites you to our spring group exhibition - Spring Souffle 2021! With great joy and in respect of current restrictions, the exhibition will open with a vernissage on Saturday April 10 at 14.00.

The group exhibition this year features 24 artists and designers working in Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Copenhagen, Leipzig, Gothenburg, Oslo, Stockholm and Helsinki. The exhibition contains a broad constellation of varying expressions, techniques and materials. Historical and mythological references, memory fragments, potential futures, forgotten craft methods and industrial processes are united and together they reflect moments of our time.

Participating artists:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh , Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid


Opening hours:
Vernissage Sat 10/4 14-19
Sun 11/4 12-16
Sat 17/4 12-16
Sat 24/4 12-16
Finnissage Sat 8/5 16-20
Regarding COVID19: Based on current restrictions, only a limited number of people will be able to be present in the gallery at once. If it is full, there is a patio where one can wait in the meantime. It will be possible to wash one's hands and use hand sanitizer. Be thoughtful of your fellow humans, keep a distans and stay home if you show any sign of illness.

Accessibility: The gallery is located below street level connected by stairs with a ramp which can be used with assistance (we are happy to help!). There are two toilets without wheelchair accessibility.