ELIN MARIA JOHANSSON
QUINTET FOR PARTICLES, TIMPANI AND WIND PART II

(2019)


www.elinmariajohansson.com


“Quintet for particles, timpani and wind part II” är en del av ett pågående projekt av bildkonstnären Elin Maria Johansson i samarbete med filmskaparen och ljudkonstnären Michel Wenzer. Tillsammans bildar verken en abstrakt och metaforisk väv, en suggestiv och sublim gestaltning av den plats och tid vi befinner oss i.

“Quintet for particles, timpani and wind part II” är en ljud och video installation med 3 individuella video loopar som överlappar varandra och integrerar med arkitekturen av rummet.

“Quintet for particles, timpani and wind part I” visades som en 30 min lång platsspecifik installation i Högspänningshallen på Ifö Center, Bromölla under två tillfällen 2019.

I verken möts mikro- och makrobilder i en utforskning av fenomen inte alltid synliga men ständigt närvarande.

Elin Maria Johansson är bildkonstnär, utbildad på Kungliga Konsthögskola, Stockholm. Genom rumsliga installationer, bestående av video, animationer, objekt och ljud utforskar hon fenomen i vår samtid gestaltade i visuella metaforiska berättelser.


Med stöd från Malmö Stad och Folkuniversitetet
"Quintet for particles, timpani and wind part II” is part of an ongoing project by visual artist Elin Maria Johansson in collaboration with filmmaker and sound artist Michel Wenzer. The works form together an abstract and metaphorical weave, a suggestive and sublime depiction of the place and the time we live in.

"Quintet for particles, timpani and wind part II” is a installation were three individual video loop overlaps and integrate with the architecture of the room. They shift in slow sequences and the combination of images is constantly changing.

"Quintet for particles, timpani and wind part I” was presented as a 30 minutes long, site specific installation in the Hight voltage laboratory at Ifö Art Center, Bromölla 2019.

“Quintet for particles, timpani and wind” merge micro and macro images in an exploration of phenomenon not always visible but constantly present.

Elin Maria Johansson is a visual artist, educated at the Royal Academy of Fine Art, Stockholm. Through spatial installations, consisting of videos, animations, objects and sounds, she explores phenomena of our time embodied in visual metaphorical stories.


Mark