ELVIRA VARGHANS OCH MAJA LI HÄRDELIN

FRIENDS FOREVER

(2017)


︎varghanselvira
︎majamoshjka


Elvira Varghans och Maja Li Härdelin har ett delat konstnärskap. Under hösten 2017 tog det form av ett samtal i en serie brev. Samtalet bestod till mesta del av ord och bilder och var grundmaterial till denna utställning.


Foto: Elin Aldén