EMILIA BERGMARK
ETT HEM (2020)


︎emiliabergmark
www.emiliabergmark.com

Ett Hem

Ett Hem är en utställning av installationskonstnären Emilia Bergmark. Utställningen på Slätten kombinerar grafiska tryck, skulptur och interiörselement. Den undersöker hur det moderna hemmet kommodifierats, hur Hemnet blivit samtidsmänniskans verktyg för att dagdrömma och spekulerar i huruvida Carl Larsson var Sveriges första livsstilsbloggare.


Emilia Bergmark (1986) arbetar i Köpenhamn och Malmö. Med observationer och vardagshistorier skapar hon poetiska och humoristiska installationer som kombinerar skulptur, text, inredning, film och grafik. Ett pågående tema i hennes research är hur människans systematiserar och ordnar sin omvärld i objekt och subjekt. Genom att ge röst till ickemänskliga ting skapar hon tragikomiska scener om den moderna människans egenheter och paradoxer.A Home

A home is an exhibition by installation artist Emilia Bergmark. The exhibition at Slätten explores how the modern home has been commodified, how homes-for-sale-websites have become modern man’s tool for day dreaming, and it speculates about Carl Larsson as the first lifestyle blogger in Swedish history.


Emilia Bergmark (born 1986) is a visual artist who lives and works in Copenhagen and Malmö. Based on everyday stories and observations, she develops poetic and humorous installations that combine sculpture, writing, interior design, film and print. An ongoing strand of her research explores non-human objects from an anthropocentric viewpoint, analysing and critiquing the systems by which humankind imposes order and meaning on the world. By giving voice to the non-human she creates tragicomic scenes which poke fun at the idiosyncrasies of modern humanity.Utdrag ur texten Ett hem skriven för utställningen av Miranda Cox.


“Genom idén om en bostadskarriär för den som äger sitt boende går omhändertagandet om hemmet från att reproducera sitt eget liv till att förvalta kapital. Att sätta upp en teckning på väggen skapar problematiska hål som måste täckas över inför försäljning. Ett tapetval måste vara kommersiellt gångbart och livets allmänna slitage ska kunna suddas ut. Att anamma för tiden gängse uppfattningar om god smak blir på så sätt också en strategi för att behålla eller höja värdet på den bostad man bebor, för sig själv eller åt en hyresvärd.”


Miranda Cox är doktorand i idéhistoria och skriver regelbundet i tidskriften Brand. Hennes texter berör ofta rumslighet, vad rummet gör med människan och hur olika rum blir till i historiska, politiska processer.
 Foto: Elin Aldén