MAJA QVARNSTRÖM
CIRKELNS RAND
(2016)
Bränn ner mitt hus. Bered mig ett näste av blindhet
var jag kan försaka mina ögon, mina öron, min tunga,
min hud, mitt kött.Maja Qvarnström (f. 1987) arbetar främst med rumsinstallation och skulptur, ofta med utgångspunkt i scenografiskt inspirerade kompositioner där kroppens förhållningssätt till rummet bestäms av underströmmande koreografier, som spelar en slags allegorisk roll i definierandet och utforskandet av den fysiska/mentala kroppen/scenen. I januari 2016 ställde hon ut Cirkelns rand på Galleri Slätten.

Ljud: Klara Rosenlund & Axel Lagerwall

  


Foto: Elin Aldén