VÅRSUFFLÉ 2021

10 APRIL - 8 MAJ

Vi ställer oss frågan; vad händer med människan när konsten isoleras i cyberspace?

Vilka är våra gudar, vad är det som räknas och var finns det som andas?För fjärde året i rad bjöd Galleri Slätten in till vårens stora grupputställning - Vårsufflé 2021

I Vårsufflén medverkade 24 konstnärer och formgivare verksamma i Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Köpenhamn, Leipzig, Göteborg, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Utställningen innehöll en bred konstellation av varierande uttryck, tekniker och material. Historiska och mytologiska referenser, minnesfragment, potentiella framtider, bortglömda hantverksmetoder och industriella processer förenades och speglade stunder av vår tid.

Medverkande konstnärer:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh, Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid

...

︎English︎

We ask ourselves the question; what happens to humanity when art is isolated in cyberspace?

Who are our gods, what counts and where does it breathe?


For the fourth year in a row, Galleri Slätten opened the door to our spring group exhibition - Spring Souffle 2021 


The group exhibition featured 24 artists and designers working in Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Copenhagen, Leipzig, Gothenburg, Oslo, Stockholm and Helsinki. The exhibition contained a broad constellation of varying expressions, techniques and materials. Historical and mythological references, memory fragments, potential futures, forgotten craft methods and industrial processes were united and together they refleced moments of our time.

Participating artists:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh , Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid


Foto: Elin Aldén