VÅRSUFFLÉ 2021 

10 APRIL - 8 MAJ

Vi ställer oss frågan; vad händer med människan när konsten isoleras i cyberspace?

Vilka är våra gudar, vad är det som räknas och var finns det som andas?

För fjärde året i rad bjuder Galleri Slätten in till vårens stora grupputställning - Vårsufflé 2021! Med stor glädje och förhållning till rådande restriktioner invigs utställningen med vernissage lördag 10 april kl 14.

I årets salong medverkar 24 konstnärer och formgivare verksamma i Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Köpenhamn, Leipzig, Göteborg, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Utställningen innehåller en bred konstellation av varierande uttryck, tekniker och material. Historiska och mytologiska referenser, minnesfragment, potentiella framtider, bortglömda hantverksmetoder och industriella processer förenas och speglar stunder av vår tid.

Medverkande konstnärer:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh, Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid︎English︎


We ask ourselves the question; what happens to humanity when art is isolated in cyberspace?

Who are our gods, what counts and where does it breathe?

For the fourth year in a row, Galleri Slätten invites you to our spring group exhibition - Spring Souffle 2021! With great joy and in respect of current restrictions, the exhibition will open with a vernissage on Saturday April 10 at 14.00.

The group exhibition this year features 24 artists and designers working in Malmö, Berlin, Barcelona, Bottna, Copenhagen, Leipzig, Gothenburg, Oslo, Stockholm and Helsinki. The exhibition contains a broad constellation of varying expressions, techniques and materials. Historical and mythological references, memory fragments, potential futures, forgotten craft methods and industrial processes are united and together they reflect moments of our time.

Participating artists:
Andrea Gomez, Casia Bromberg, Widianne X, Paula Duvå, Isabelle Nilsson, Hilda Kahra, Liva Wraae Roth, Jasmine Christensson, Kajsa Lisa Räni, Vilde Blom, Kristin Jonsson, Hanna Antonsson, Leonela Lilja, Ebba Lindgren, Tilda Kjerrulf Björnberg, Ba Bladh , Emilie Voirin, Hilda Hildoria Larsson, Kajsa Håkansson Bolve, Nanna Dalunde, Ajami Solros, Susanne Roewer, Natacha Martins, Ylva Oknelid